Ringklocka

Fotograf: Okänd
Fotograf:
Signalklocka för växelström.
Elektriska ringklockor blev ofta ett komplement till telefonen. Eftersom telefonen satt fast monterad i en bostad eller kontor så kunde en klocka uppmärksamma inkommande samtal även på avstånd. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003875

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM43961 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonkomponenter (TM S 24.29)

Rubrik

  • L.M. Ericsson & Co Stockholm