Isolator

Fotograf: Lindeberg-Lindvet, Anders
Fotograf: Okänd
Isolator med bärhatt av glas.
Innan kabel blev standard drogs teleledningar med blanktråd som saknade yttre isolering. För att ledningen inte skulle jordas oavsiktligt, med nedsatt signalstyrka eller rent utav linjebrott som resultat, användes isolatorer. Isolatorerna tillverkades i en mängd olika material så som ebonit, fajans, glas, guttaperka, järn i kombination med porslin och enbart porslin. Porslin ansågs fungera bäst då tillverkningsmetoden tillät stora serier bland annat tack vare moderna gasugnar. Porslin är dessutom tåligt och har god elektrisk isolationsförmåga. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003499

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM43570 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Ledare - oledare (TM S 24.51)