Radiomottagare

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Audionmottagare av tidigt utförande, de Forest patent. En audion används, den andra är i reserv.
Elektronrören enligt Lee de Forest, patent 1906, var det första steget i en viktigt skede inom elektroniken. Från dessa enkla radiomottagare utvecklades elektronröret att bli bärande för signalförstärkning inom radio men även telefoni och de första datorerna. Med elektronisk förstärkning kunde radiolyssnande spridas över ett större område. Svaga antennsignaler blev hörbart ljud med hjälp av elektronrör. I de enklaste apparaterna fanns ett sådant som kunde avkoda radiosignalen. Mer avancerade mottagare hade fyra till sex elektronrör. Dessa behövde ström och eftersom elnätet inte var utbyggt överallt använde radiolyssnaren batterier. Radiorören behövde två; en för ”glödström” som värmde upp rörets ena pol så att elektronerna blev mer rörliga och en för att styra hur de passerade från den negativt laddade anoden till katoden. Apparaten var avsedd för långdistansmottagning på fartyg. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0003360

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • 122 PN F - Tillverkningsnummer
  • TeM43427 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Rundradio, TV - Mottagare med radiorör (TM S 24.42)