Telerapid

Fotograf: Okänd
Fotograf: Okänd
Telerapid, svart, bordsmodell för massinställning av telefonsamtal.
I samband med det av automatiseringen föranledda avvecklandet av namnanropstjänsten uppstod önskemålet att televerket skulle erbjuda någon apparat som förenklade nummerslagningen. Sådana tillverkades i Tyskland, under namnet Telerapid. 1951 köpte Televerket in några hundratal apparater, abonnenterna fick betala 150 kr i inträdesavgift och 8 kr per kvartal. Vid 1965 års utgång fanns 233 abonnemang på rapid. Jämför TeM43900. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001994

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM42028 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonkomponenter (TM S 24.29)

Rubrik

  • Telerapid