Radioapparat

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Okänd
Enrörs mottagare från Svenska Radioaktiebolaget, med spolar för avstämning.
Denna radiomottagare med ett elektronrör togs fram av Svenska Radioaktiebolaget för att användas inom sjöfart. Med elektronisk förstärkning kunde radiolyssnande spridas över ett större område. Svaga antennsignaler blev hörbart ljud med hjälp av elektronrör. I de enklaste apparaterna fanns ett sådant som kunde avkoda radiosignalen. Mer avancerade mottagare hade fyra till sex elektronrör. Dessa behövde ström och eftersom elnätet inte var utbyggt överallt använde radiolyssnaren batterier. Radiorören behövde två; en för ”glödström” som värmde upp rörets ena pol så att elektronerna blev mer rörliga och en för att styra hur de passerade från den negativt laddade anoden till katoden. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000934

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • 306693 - Tillverkningsnummer
  • TeM40956 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Utlandslyssning - Utlandslyssning radio, tidiga (TM S 19.1)

Rubrik

  • M11 C