Relä

Fotograf: Häll, Peter
Stående telegrafrelä, med bottenplatta av mahogny och fästöglor i hörnen. Märkt: 114
Reläet var en av de viktigaste uppfinningarna för telegrafen. De fungerar som en förstärkare för telegrafsignalerna. Den inkommande signalen påverkar elektromagneten i reläet som då sluter en kontakt. I telegrafapparaten är det reläet som skapar tecknen på pappret. För längre ledningar kallas reläerna överdrag och upprepar signalen. Då behöver inte meddelandet återsändas av telegrafister och risken för misstag minskar.

Identifikationsnummer

TEKS0000288

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • Tele3228 - Använt av tidigare ägare
  • 114 - Tillverkningsnummer
  • TeM40295 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Elektriska komponenter - Överdrag, reläer (TM S 24.55)