Klisterapparat

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Klisterapparat av trä med mässingslock, för klistring av telegramremsor på telegramblanketter. Märkt: T B Winter, Newcastle.
Telegrammeddelanden skrevs ut på pappersremsor. Dessa måste fästas på blanketter och försågs med klister på baksidan med hjälp av en klisterapparat eller "dextrinör". Klistret som kallades dextrin var vattenlösligt och baserat på stärkelse. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0000135

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM40141 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Stationsutrustning (TM S 24.15)