Bröderna Hult – Balansmotorn

Oscar och Alrik Hult tyckte om att uppfinna och arbetade tillsammans. De tog många patent och startade ett flertal företag. De experimenterade inom flera olika områden och tog fram en ny sorts mjölkseparator, en rotationsångmaskin, och en utombordsmotor som blev en internationell succé.

Bröderna Hult

Oscar Walfrid Hult (född 1863) och Carl Alrik Hult (född 1867) växte upp tillsammans med fem andra syskon. Familjen hade det inte särskilt gott ställt.

Oscar Hult började arbeta i familjens smedja vid tidig ålder för att hjälpa sin far och äldre bror. Han tyckte om att uppfinna och experimentera och konstruerade en mindre ångmaskin, rullskridskor och en gymnastikapparat. Alrik Hult hjälpte gärna till. Samarbetet kom att fortsätta under hela deras livstid.

Stockholm och USA

När Oscar Hult fyllde 19 år flyttade han till Stockholm. Han ville börja arbeta på en mekanisk verkstad och få en chans till ett bättre liv. När Alrik Hult var 15 år flyttade han till Stockholm och arbetade som svarvare på vapenfabriken AB Palmcrantz & Co. Det var då Alrik Hult började experimentera med egna uppfinningar. Så småningom fick båda bröderna anställning på Gustaf de Lavals företag, AB Separator. När arbetsdagen var slut läste Alrik Hult engelska eller gick till Arbetareinstitutet för att lyssna på föreläsningar i fysik och kemi. Han drömde om att söka lyckan i Amerika och 1887 reste han till New York. Oscar Hult tog sig sedan också till Amerika.

Bröderna Hults första patent

Under tiden i Amerika kom bröderna Hult på en rad förbättringar i mjölkseparatorns konstruktion. Deras idé gick ut på att den roterande kulan inne i separatorn skulle drivas med friktionshjul. Separatorn skulle då arbeta mer effektivt samtidigt som man minskade på friktionen och slitskador. Alrik Hult arbetade med separatorn under sin tid i Denver och 1890 fick bröderna Hult patent på en ny sorts separator, även den med friktionshjul.

Alrik Hult uppfann även en cigarrförsäljningsapparat som dock aldrig kom att tillverkas. Han fick också idén till ännu en ny mjölkseparator och bestämde sig för att resa tillbaka till Sverige och Stockholm. Även Axel Hult flyttade till huvudstaden och öppnade en mekanisk verkstad. Där utförde Alrik Hult sina experiment. När prototypen var färdig var Alrik Hult på väg att åka tillbaka till Amerika för att starta ett företag kring sin nya separator, Excelsior. Men tre dagar före avresan fick han kontakt med en affärsman som blev imponerad av uppfinningen och ville bidra med startkapital till Alrik Hults företag. Han stannade, tog patent på uppfinningen och bildade Mejerimaskinaktiebolaget Excelsior hösten 1890. Excelsiorseparatorn visades upp på Svenska Uppfinnarföreningen samma år. Hults separator sålde bra och exporterades till både Norge och England. 1893 uppmärksammades den på London Dairy Show och Alrik Hult belönades med en medalj. Sedan blev han osams med bolagsledningen och sålde sina aktier för att gå vidare till nästa projekt.

Excelsiorseparatorn

Bröderna Hult började arbeta tillsammans igen på en egen experimentverkstad i Stockholm. De tog bland annat patent på en konservöppnare samt på ännu en förbättring av Excelsiorseparatorn, som sedan såldes till AB Excelsior. De uppfann också en roterande ångmaskin och en anordning som minskade friktionen hos roterande axlar som kallades för centratorväxeln. Bröderna startade sedan företag för att kunna tillverka dessa uppfinningar i större skala och grundade AB Centrator 1895. Centratorväxeln kunde användas till en rad olika maskiner. AB Centrator sålde bland annat fläktar och slipmaskiner med centratorväxeln. 1897 belönades både AB Centrator och AB Bröderna Hults Roterande Ångmaskin med en guldmedalj vid Industriutställningen i Stockholm.

Tillverkningsrättigheterna för centratorväxeln såldes till företag i Frankrike, USA, Tyskland och Ryssland. År 1900 fick brödernas rotationsångmaskin en medalj vid världsutställningen i Paris. Trots dessa framgångar hamnade brödernas båda företag i ekonomiska svårigheter och likviderades 1903.

Pumpseparatorn

Samma år startade Alrik Hult ett nytt företag, AB Pump-Separator, som byggde på brödernas senaste patent. Denna uppfinning var ett nytt sätt att föra in mjölken i separatorn. Principen var att mata in mjölken genom en pump på ett sådant sätt att inmatningshastigheten stod i direkt förhållande till centrifugens rotation. Detta ledde till att mjölken och grädden kunde separeras på ett mer effektivt sätt. AB Pump-Separator blev så småningom en konkurrent till Gustaf de Lavals AB Separator. Företaget köptes efter några år upp av AB Separator för 10 miljoner kronor.

AB Archimedes och båtmotorer

Bröderna Hult sålde sina patenträttigheter i AB Pump-Separator och började ägna sig åt nya uppfinningar för att åter kunna starta ett självständigt företag.  De bestämde sig för att börja konstruera förbränningsmotorer. Oscar och Alrik Hult tog patent på ett flertal motorer för fotogen och startade företaget AB Archimedes 1907. Efter några år fick Alrik Hult se en ny typ av båtmotor som tagits fram i USA, en utombordsmotor. Han ville då ta fram någonting som var ännu bättre. Oscar och Alrik Hult tog på bara några veckor fram sin Balansmotor och tog patent på sin nya uppfinning 1911. Balansmotorn blev en stor succé och såldes i många länder. Företaget hamnade dock i en svår ekonomisk situation under första världskriget, då bensin blev en bristvara. AB Archimedes återhämtade sig så småningom och fortsatte att framgångsrikt tillverka båtmotorer, trots konkurrensen från amerikanska företag.

Eftermäle

Oscar Hult avled 1937. Efter andra världskriget slut valde Alrik Hult att lämna AB Archimedes. Alrik Hult engagerade sig i Svenska Uppfinnarföreningen och var dess ordförande i 17 år. Han arbetade för att förbättra uppfinnarnas villkor i Sverige, uppvaktade regeringsrepresentanter under 1930-talet och kom med förslag om att inrätta ett uppfinnarkontor som skulle stödja uppfinnare. Ett sådant kom 1934 och 1940 grundades även Statens uppfinnarnämnd. Alrik Hult avled 1964, 97 år gammal.

Text och research: Alexandra Selivanova

Källor

Hult, C. Alrik. ”Bröderna C. A. och O. W. Hults uppfinningar”, i Dædalus 1965. Stockholm, 1965.

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.