Närbild på lampan på en fyr

En fresnellins för en flygplatsfyr, tillverkad av AGA 1961. Fresnellinsen gör att fyrar syns på långt håll. Foto: Ellino

Fyren

När fartygen blev så stora att de kunde lämna den trygga kusten och även segla på natten fick vi behov av fyrar. Redan i Iliaden beskriver Homeros nattliga seglingar i Medelhavet där eldar på marken vägledde fartyg in i hamn. I början eldade man helt enkelt på höga klippor och torn. Med tiden blev fyrarna allt mer avancerade. År 1912 fick Gustaf Dalén Nobelpriset i fysik för sina uppfinningar av självverkande regulatorer för fyrar.

En angöringsfyr fungerar som landmärke, den står högt och lyser starkt. Mindre ledfyrar används för navigering i inlopp och leder. I satellitnavigationens tidevarv har fyrarnas betydelse minskat drastiskt och många fyrar är nu släckta för gott.

Underverk

Fyren blev viktig för handeln över havet för över 2 000 år sedan. En av de första fyrarna var fyren på Faros utanför Alexandria. Den räknades som ett av antikens sju underverk, och byggdes 285 f.Kr. och stod kvar in på 1300-talet.

Så småningom övertog romarriket fyrarna, eftersom de behövdes för rikets sjöfart. När Rom upplöstes förföll många fyrar.

Det dröjde till medeltiden innan användningen av fyrar tog fart igen. På 1100-talet tändes fyrar i Italien och på Irland. Fyrar runt Östersjön fick betydelse för den framväxande Hansan. I många fall var det enkla vippfyrar i form av korgar med en brasa i som hissades upp med en stång. Vippfyrarna ersattes av torn på vars topp en öppen eld vägledde sjöfararna.

Fyrljus

Utvecklingen av fyrljus dröjde till 1700-talet då öppna eldar och bloss börjar kombineras med speglar. Efter försök på Korsö 1757 och Örskär 1768 kunde Jonas Nordberg införa den första roterande mekanismen för fyrar 1881.

Även själva ljuskällorna var viktiga för hur långt fyrljuset nådde. Länge var det oljelampor eller skenet från en brasa som lyste upp mörkret. En oljelampa ger ungefär två tredjedelar så mycket ljus som ett stearinljus, så fyrarna måste använda många samtidigt. Fotogenlampan från 1800-talets senare del gav bättre ljus.

AB Lux grundades 1901 för att tillverka och sälja fotogenlampor med glödnät av metalloxidimpregnerad silkestrikå. I den här sortens lampor förångades fotogenen, och glödnätet gav ett skarpt vitt ljus. Lampan var som gjord för fyrar och användes till detta från 1902 en bit in på 1960-talet. Försäljningen på landbacken gick sämre allteftersom elektriciteten byggdes ut. Lux inriktade sig istället på elektriska dammsugare, men det är en helt annan historia.

Gustaf Dalén

Aktiebolaget Gasaccumulator, AGA, bildades 1904 för att förse järnvägen med acetylengas till belysning. När företaget anställde uppfinnargeniet Gustaf Dalén (1869-1937) som överingenjör och verkstadschef började verksamheten växa. Klippljusapparaten, glödstrumpsbytaren och solventilen var uppfinningar från denna tid som blev viktiga för såväl fyrväsende som företaget AGA. Med framgångarna inom detta område kunde AGA växa som innovativt företag inom en mängd områden. Den första fungerande hjärt-lungmaskinen för hjärtoperationer är ett exempel från mitten av 1950-talet.

Gustaf Dalén fick Nobelpriset i fysik 1912 för sina uppfinningar av självverkande regulatorer för fyrar och lysbojar med gasljus. I dag finns en fyr som bär hans namn vid grundet Oståken utanför Oxelösund.

Läs mer om Gustaf Dalén – solventilen till fyrar här

Källa

Boken 100 innovationer; 1 – 50 Antibiotika – läsk: förteckning över artikelförfattare och källor på sid 194–203.

Kontakta sidansvarig

Snabbfakta

  • En av de första kända fyrarna låg i Alexandria (Egypten) för ca 2 300 år sedan och var ett av ”världens sju underverk”.
  • Falsterbo fyr var en av de första i Östersjön, den byggdes för 800 år sedan.
  • Det var en svensk som hittade på att fyrarna kunde blinka. Det var 1881 och han hette Jonas Norberg.
  • Fyrarna blinkar enligt särskilda mönster för att de ska gå att känna igen på natten.
  • En annan svensk berömd uppfinnare är Gustaf Dalén, som bland annat uppfann en ventil som gjorde att fyren automatiskt var släckt på dagen.
  • Gustaf Dalén fick Nobelpris för sina viktiga uppfinningar.

Senast uppdaterad 7 december 2021.