Gustaf Dalén – Solventilen till fyrar

Under sin livstid tog Gustaf Dalén inte mindre än 99 patent. Hans energi och vilja var okuvliga och han fortsatte sitt arbete även efter en svår olycka som gjorde honom blind. Gustaf Dalén uppfann ett revolutionerande system för fyrbelysning och skapade företaget AGA. 1912 tilldelades han Nobelpriset i fysik.

Porträtt av Gustaf Dalen

Nils Gustaf Dalén föddes 1869 i Stenstorp i Västergötland. När han var 13 år uppfann han en väckningsapparat. Ett gammalt väggur som han hade fått av sin far försåg han med en plåtbit och slagverk. Med fanns även en rulle klädd med sandpapper. En kvart innan klockan skulle slå började rullen snurra och tände en tändsticka. Tändstickan hängde över en gasolinlampa och över lampan stod en panna med kaffe. När Gustaf Daléns väckarklocka slog vaknade den unge uppfinnaren i ett ljust rum och kunde dricka varmt kaffe.

Under senare år studerade han flitigt och kom in på Chalmers högskola i Göteborg hösten 1892. Fyra år senare åkte han till Schweiz för att studera på Eidgenössisches Polytechnikum i Zürich, en av dåtidens främsta tekniska högskolor.

Daléns första framgångar

Efter hemkomsten blev Gustaf Dalén så småningom överingenjör på Svenska Karbid och Acetylen AB, ett företag som senare utvecklades till världsföretaget AGA, grundat 1904.  Han var mycket intresserad av acetylen, en gas med stark lyskraft som användes mycket under slutet av 1800-talet. Explosionsriskerna var dock stora, eftersom acetylen bildar en explosiv blandning när den kommer i kontakt med en viss mängd syre. Acetylen troddes vara lovande som bränsle till fyrar. Problemet var att sådana fyrar krävde mycket tillsyn och väldigt mycket gas. Gustaf Daléns första uppdrag och hans första genombrott var att hitta lösningen.

Klippljusapparat

Gustaf Daléns klippljusapparat delade upp gasen i bubblor som tändes av en evighetslåga. Detta gjorde att fyrarna gav ifrån sig blänk. På det sättet sparades nästan 90 procent av gasen. Dessutom kunde avståndet mellan bubblorna varieras, det vill säga att man kunde skilja mellan olika fyrar genom deras snabba eller långsamma blinkande.

Solventilen

Trots framgången med klippljusapparaten var Gustaf Dalén inte nöjd, eftersom han tyckte att det var onödigt att fyrarna blinkade även under dagtid. Då uppfann han solventilen, en av hans mest berömda uppfinningar som blev färdig 1907.

Principen är väldigt enkel, nämligen att ett mörkt föremål drar till sig mer solljus än ett ljust föremål. Värmen gör att det mörka föremålet utvidgar sig. Solventilen innehåller en svart stav omgiven av tre blanka. Den svarta staven är kopplad till ett membran som öppnar och stänger gasflödet. När staven utvidgas av solljuset med tvåtusendels millimiter, släcks fyren. När natten kommer krymper staven och gasen släpps åter fram till evighetslågan, så att fyren kan börja blinka igen.

”It won’t work”, lär Thomas Edison ha sagt om solventilen. Men det gjorde den. 1912 fick AGA en prestigeorder och tillverkade alla fyrar för Panamakanalen.  När Blockhusuddens fyr i Stockholm, som var den första fyren i världen utrustad med solventil, elektrifierades 1980 upptäckte man att solventilen aldrig behövt repareras!

AGA-massan och Dalénblandaren

För att minska risker med den explosionsbenägna acetylengasen tog Gustaf Dalén fram en kiselmassa bestående av bland annat cement, kol och asbest. Den kunde suga upp acetylen, så att gasen kunde transporteras.

Dalénblandaren gav de stora fyrarna ute till havs större ljusstyrka. Acetylen och syre blandades i rätt proportioner och antände ett glödnät som i sin tur var kopplat till ett linssystem som reflekterade ljuset.

Dessa fyra uppfinningar la grunden till AGA:s fortsatta framgångar.

Olyckan

Den 27 september 1912 drabbades Gustaf Dalén av en svår olycka. Han experimenterade med upphettade glasflaskor för att se hur mycket tryck dessa kunde tåla. En av flaskorna exploderade och han skadades svårt. Han överlevde, men hans syn gick inte att rädda.

Nobelpriset och comeback

Några veckor efter den svåra olyckan, den 12 november 1912 fick Gustaf Dalén veta att han tilldelats Nobelpriset i fysik ”för hans uppfinningar af självverkande regulatorer att i kombination med gasackumulatorer användas till belysning av fyrar och bojar”.

Blindheten var svår att acceptera, men 1913 kom Gustaf Dalén tillbaka till AGA och ledde företaget i tjugofem år till. Hans uppfinningslust var orubblig och under 1920-talet tog han fram en ny bränslesnål hushållsspis, AGA-spisen, som blev världsberömd.

Det tog sju år att utveckla AGA-spisen, en både lättskött och bränslesnål spis som skulle komma att bli världsberömd. Det krävdes bara två kokspåfyllningar om dagen för att spisen skulle brinna dygnet runt. På det sättet värmdes köket upp och dessutom fick man varmvatten på köpet.

År 1932 såldes AGA-spisen i tjugo länder och användes som lockbete i annonser när man sökte hembiträden.

Gustaf Dalén avled i cancer 1937.

Text och research: Alexandra Selivanova

Källor

Althin, Torsten. ”Gustaf Dalén: en minnesteckning”. Dædalus 1945. Stockholm, 1945.

Isakson, Börje. Svenska snilleblixtar 2. Stockholm, 1994.

Karlsson, Petter. Svenska uppfinnare. Stockholm, 2003.

Wästberg, Erik. Gustaf Dalén: en stor svensk. Stockholm, 1938.

Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm, 1980-1981.

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.