En kupol inuti en träkupol

Wisdome Stockholm klimatpåverkan

Innovationslust för en hållbar framtid

Världen står inför stora utmaningar. De behöver mötas med nya idéer och nya innovationer av en ny generation problemlösare. Men sammanhangen är svåra att överblicka, och många känner en uppgivenhet för framtiden. 

Wisdome Stockholm förvandlar svåra utmaningar och komplexa sammanhang till hisnande upplevelser. Spjutspetsteknik inom visualisering gör det möjligt att ge nya perspektiv på viktiga frågor och göra det komplicerade lite lättare och roligare att förstå. 

Wisdome Stockholm är en upplevelsearena och mötesplats för akademi, skola, näringsliv och nyfikna museibesökare i alla åldrar. Vår vision är innovationslust för en hållbar framtid. 

Högteknologi i trä

Siffror från SCA visar att vid framtagningen av byggmaterial är trä det som ger lägst koldioxidutsläpp per ton material. Eftersom trä i många sammanhang kan ersätta andra byggnadsmaterial utan att funktionaliteten försämras skulle koldioxidbelastningen på miljön kunna minska avsevärt om byggen i större utsträckning gjordes med trä som byggmaterial.

En byggnad som utmanar och sätter material och konstruktion på prov. Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som böjs och anpassas med en exakt precision.

Materialet kommer från skogar i Sverige och Finland, och bearbetas i största möjliga mån på plats. Vissa delar i konstruktionen behöver dock färdigställas i en speciellt anpassad verkstad i Schweiz. Miljöpåverkan från produktion, bygge och transporter kartläggs i en samlad klimatbedömning (se nedan). Även om byggnaden mestadels byggs av trä krävs en platta av betong till grunden. Här har vi valt så kallad ”grön betong” som tillverkas med en större andel restprodukter för att minska miljöpåverkan vid produktionen. 

Forskning för fossilfri framtid under dina fötter

Värmen och kylan i Wisdome Stockholm kommer från ett smart bergvärmesystem. Sammanlagt har du mer än två kilometer borrhål under dina fötter, vart och ett djupare än ett och ett halvt Kaknästorn! 

 Långt ner i borrhålen pågår ett forskningsprojekt där den svenska tillverkaren NIBE samarbetar med forskare på KTH för att vidareutveckla lösningar för framtidens fossilfria klimatsystem som ska minska energianvändningen, göra oss fria från beroendet av olja och gas, och minimera klimatpåverkan.  

Klimatpåverkan

Alla byggprojekt gör klimatavtryck. Transporter, energiförbrukning och materialframställning kräver resurser och skapar utsläpp. I bygget av Wisdome Stockholm kartläggs och redovisas detta detta på detaljnivå, så att vi kan hitta så smarta lösningar som möjligt.  

Men hur hållbara alternativ vi än väljer kommer bygget att ge ett visst klimatavtryck. Det måste vägas mot nyttan av att skapa en plats där hundratusentals barn och vuxna varje år får lära sig mer om miljö och klimat och som väcker nyfikenhet hos framtidens problemlösare.

Klimatbedömning enligt CO2-ekvivalenter

Tekniska museet har låtit Sure Studio göra en bedömning byggnadens koldioxidavtryck, beräknat på dess klimatskärm, samtliga bärande konstruktionsdelar och innerväggar. De har tittat på byggnationens olika faser, från materialproduktion till transport och uppförande av byggnaden. Antalet kilo koldioxidutsläpp från mängden material av olika slag sätts i förhållande till byggnadens bruttoyta – ett mått som anges i kg CO2/BTA. Wisdome Stockholm beräknas resultera i 217 kg CO2/BTA.

Hållbarhetsmål Wisdome Stockholm 

Byggnaden skall uppföras i enlighet med prioriteringstriangeln – en avvägning mellan Tid, ekonomi och kvalitet. Åtgärdsplaner skrivs med hänvisning till FN:s Globala Hållbarhetsmål. 

Mer om Tekniskas hållbarhetsarbete

två tjejer tittar på en stor skärm gemensamt
Vi ser hållbar utveckling som en ständigt pågående förändringsprocess och arbete, som inkluderar de tre dimensionerna av hållbarhet – Ekologiska, Ekonomiska, Sociala.
tjej står framför en skärm som visar jorden och ser fundersam ut
Vare sig det är framtidens stad, dynamiken mellan människa och maskin eller pedagogisk lärande - så är hållbarhetsperspektivet, ett perspektiv som genomsyrar museets utbud och program.
bro över djurgården
För att uppnå en hållbar utveckling krävs det samarbete. Tekniska museet en del av ett antal nätverk och initiativ på både lokal, nationell och global nivå.

Senast uppdaterad 25 juli 2023.