En designklassiker fyller 100 år – Coca-Cola®flaskans svenska historia

En fascinerande utställning om designen bakom ett av världens mest kända varumärken – och hur en svensk från Kungälv har spelat en viktig roll i den välkända flaskans design.

År 2015 var det precis 100 år sedan fick Coca-Colaflaskan sin unika kurviga form, men få känner till designens svenska koppling. Glasingenjören Alexander Samuelsson från Kungälv fick år 1915 patent på flaskan.

Alexander Samuelsson hade en bakgrund från Surte glasbruk och en roll som hög chef hos flasktillverkaren Chapman Root Bottling. Den kurviga flaskan blev företagets bidrag till The Coca-Cola Company’s tävling om att ta fram en flaska som särskilde sig från alla andra; den skulle kännas igen i mörker och även om den var slagen i skärvor.

Coca-Cola flaskan är ett spännande exempel på hur viktig produktdesign är i innovationsprocessen. Den snillrika formen satte också igång en spännande historia av förpackningsutveckling både med nya krav på hållbarhet och nya konsumtionsmönster.

Med originalskisser och flaskor ur The Coca-Cola Company’s egna samlingar berättade utställningen om hur designen kom till och också om hur förpackningen utvecklats från de första skisserna fram till idag. Visades 7/3 – 19/4 2015.

Kontakt och mer information: Lars Paulsson

Senast uppdaterad 21 februari 2024.