Kopplingar till läroplanen för Kraft och rörelse

Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs 4 – 6 i ämnet teknik för skolprogrammet Kraft och rörelse.

Tillbaka till skolprogrammet

Kopplingar till läroplanen för Kraft och rörelse, åk 4-6

Teknik

Förmågor som tränas i detta skolprogram

 • Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för mekanismer.
 • Dokumentation med begrepp och fysiska modeller.

Kunskapskrav

 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbete med modeller där intentionen I arbetet är synliggjord.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars för delar och nackdelar för individ samhälle och miljö.

Kopplingar till läroplanen för Kraft och rörelse, åk 7-9

Teknik

Förmågor som tränas i detta skolprogram

 • Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll

 • Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Dokumentation med begrepp och fysiska modeller.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och prova och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller.
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbetet med modeller och muntliga rapporter där intentionen i arbetet är synliggjort.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Senast uppdaterad 25 juli 2023.