Wikimedia - Public Domain
Wikimedia - Public Domain

I världsutställningarnas tid: Kungahus, näringsliv och medier

Inga planerade tillfällen.

Tekniska museet

Öppet föredrag - fri entré efter kl 17.

Anders Houltz och Björn Axel Johansson presenterar sin bok I Världsutställningarnas tid: Kungahus, näringsliv och medier

Öppet föredrag. Fritt inträde efter kl 17.

Det fanns en tid då världsutställningarna var fönstret mot framtiden. De stora utställningarna kring förra sekelskiftet var en lysande arena för näringslivet, men också för kungahusen. Författarna berättar om sin bok som skildrar epoken, utställningarna, företagen och kungligheterna – med illustrationer från Bernadottebibliotekets unika bildsamling.

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria från KTH, forskningschef vid CfN, samt ordförande i Tekniska museets forskningsråd.

Björn Axel Johansson är fotohistoriker och författare, senast aktuell med Att se världen: Svensk fotografi under 175 år, Tekniska museets årsbok Daedalus 2016/2017.

Boken om världsutställningar är utgiven på Förlaget Näringslivshistoria http://naringslivshistoria.se/cfn-nyheter/varldsutstallningarnas-tid-kungahus-naringsliv-medier/

Hjärta av många små kugghjul

Senast uppdaterad 10 november 2017.