Iréne Grahn – Fingerfärdig

Iréne Grahn är en svensk uppfinnare och konstnär. Efter att ha drabbats av ledgångsreumatism ville hon skapa ett fingerstöd till sig själv som var både vackert och funktionellt. Uppfinningen la grunden till företaget IMG Rörlighet. Idag säljer företaget fingerstödet Fingerfärdig® i hela Norden och ett flertal europeiska länder.

En hand med en svart stödfunktion för långfingret

Foto: Nisse Cronestrand

Iréne Grahn föddes i Västerbotten och utbildade sig till bildkonstnär. Hon utförde många offentliga uppdrag och arbetade med olika tekniker, bland annat gobelänger, akvarell och applikation. När hon fortfarande var ny i sitt yrke blev hon gravid. I samband med graviditeten insjuknade Iréne Grahn i reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism. Sjukdomen innebär att kroppens leder drabbas av inflammation, blir svullna, ömma och stela. Hon var sängliggande under hela graviditeten och blev inte bättre efter att hon fött sitt barn.

Symtomen kunde dämpas med hjälp av mediciner, men Iréne Grahn märkte att hennes fingerleder felutvecklades. Hon fick ett hjälpmedel från sin arbetsterapeut. Det var skenor i plastmaterial som kunde göras mjuka i hett vatten och sedan kunde man forma skenorna och ha dessa runt fingrarna. Skenorna gick sönder efter ett par veckor. Dessutom var de väldigt fula och hämmade rörelserna. Iréne Grahn berättar att hon kände sig handikappad.

Då fick hon idén att skapa ett vackert fingerstöd till sig själv. Hon ville ta fram ett stöd som kunde användas dagligen, även när man arbetade mycket med händerna. Iréne Grahn tog kontakt med en silversmed som hon hade lärt känna under konstutbildningen och tillsammans konstruerade de en ring som samtidigt fungerade som ett fingerstöd. Hon var väldigt nöjd med sin uppfinning. Fingrarna kunde hållas raka och felutvecklingen av fingerlederna avstannade. Hennes läkare blev mycket imponerade och tyckte att hon skulle arbeta vidare med fingerstödet. Hon var dock inte intresserad av att starta eget just då, hon hade ju sitt eget yrke.

Fingerfärdig på marknaden

Efter att ha använt sitt fingerstöd i många år började Iréne Grahn fundera på att sprida sin idé för att hjälpa andra. Hon började besöka specialistkliniker i hela Sverige och presentera sin uppfinning. Gensvaret var mycket positivt och Iréne Grahn bestämde sig för att starta eget.

Hon registrerade sina skydd 1992. Hennes företag, IMG Rörlighet, har nu funnits i 19 år. Fingerstödet fick namnet Fingerfärdig® och säljs i hela Norden samt i ett flertal europeiska länder. Det är registrerat som ett medicintekniskt hjälpmedel av svenska Läkemedelsverket.

Fingerfärdig® har flera utformningar för att vara anpassad för olika ledproblem. Det används inte enbart av reumatiker. Fingrarna kan även göras orörliga för att ge stöd vid ledfrakturer eller efter en operation. Människor som drabbats av olika neurologiska sjukdomar som påverkar lederna kan också ha nytta av Iréne Grahns uppfinning.

Iréne Grahn har bland annat fått ett diplom ”Ljusår 1997” från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien med motiveringen att Fingerfärdig® ”förenar funktion, form och skönhet”. Hon belönades även med en silvermedalj vid Eureka world exhibition of innovation i Bryssel 1998. 2010 nominerades hon till Årets kvinnliga uppfinnare av Svenska Uppfinnarföreningen.

Text och research: Alexandra Selivanova

Källor

Tekniska museets arkiv

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 30 september 2019.