Erik Wallenberg – Tetra Pak

Tetra Pak är känd över hela världen. Mjölkförpackningen som gjorde företaget framgångsrikt utvecklades av Erik Wallenberg. Dock var det Ruben Rausing, företagets ägare, som ansökte om patent. Det tog många år innan Erik Wallenberg fick erkännande för sina insatser.

Erik Wallenberg visar upp en pyramidformad förpackning
Erik Wallenberg. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Tetra Pak är världens mest sålda dryckesförpackning. Historien började under 1940-talet, på förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing. Företaget grundades av tidningsentreprenören Erik Åkerlund och affärsmannen Ruben Rausing 1929. Deras första produkt var tvåkilospåsar för mjöl och sockerförpackningar. Snart blev Rausing ensam ägare till företaget och i början av 1940-talet började han fundera på att utveckla mjölkförpackningar. Idén kom från USA, i Sverige såldes mjölken fortfarande i lösvikt. I framtiden skulle man dock satsa på färdigpackade matvaror, trodde Rausing.

Tanken var att ta fram en engångsförpackning för mjölk. Den skulle göras i papper, vara billig och inte läcka. Det skulle inte heller gå åt så mycket material vid tillverkningen. Det var den unge laboratorieassistenten Erik Wallenberg som fick ta på sig uppdraget 1944. Wallenberg var då ensam ansvarig för Åkerlund & Rausings laboratorium, eftersom hans chef var inkallad till kriget. Som det berättas i boken ”Tetra. Historien om dynastin Rausing”, skriven av Peter Andersson och Tommy Larsson, satt Wallenberg ensam hemma en kväll. Han var sjuk och hade feber och det var då han kom på lösningen.

Wallenbergs idé var tetraedern, en pyramidformad pappersförpackning som kunde vikas av ett enda papperstycke. En lång papperstub skulle fyllas med mjölk och sedan kunde tetraedrarna formas och klippas av. Rausing var imponerad och tog patent på tetraedern samma år. Dock var det inte Wallenbergs namn som stod i patentansökan, utan Ruben Rausings.

Erik Wallenberg får sitt erkännande

Rausings företag bytte namn till Tetra Pak år 1950 och varumärket registrerades i 57 länder. Ruben Rausing kom att bli en av Sveriges rikaste män. Enligt Erik Wallenbergs dotter fick hennes far några tusenlappar för sina insatser. Det dröjde ändå till 1991 innan Wallenberg fick erkännande för sin uppfinning. Han fick Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj för ”hans idé och utvecklingen av förpackningssystemet Tetra Pak”. Erik Wallenberg avled 1999.

Text och research: Alexandra Selivanova

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.