Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg var en av sin tids största vetenskapsmän. Han hade ett stort intresse för mekanik, matematik, kemi och astronomi. Han publicerade många vetenskapliga skrifter och utkast till flera banbrytande uppfinningar, bland annat en flygmaskin.

Svartvit skiss av Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg föddes i Stockholm 1688 och var en svensk vetenskapsman och filosof. Han var en av sin tids mest framstående forskare.

Emanuel Swedenborg var ett mycket begåvat och vetgirigt barn och hade ett stort intresse för studier och naturvetenskap. Efter avslutade studier vid Uppsala universitet tillbringade han fem år utomlands för att skaffa sig ännu mer kunskap. Emanuel Swedenborg åkte först till London och Oxford i England och därefter till Holland. Han studerade sedan i Paris i ett år. Förutom naturvetenskap, astronomi, och matematik, studerade han även mekanik och träffade gärna skickliga hantverkare.

Mötet med Polhem och Dædalus Hyperboreus  År 1715 kom Emanuel Swedenborg tillbaka till Sverige och i kontakt med Christopher Polhem, dåtidens mest kända svenska uppfinnare. Han utnämndes till assessor vid Bergskollegium och arbetade som Polhems assistent, bland annat vid byggandet av Trollhättekanal. Emanuel Swedenborg startade Sveriges första vetenskapliga tidskrift, Dædalus Hyperboreus, år 1716 och bekostade utgivningen själv. Uppsatserna skrevs på svenska och inte latin, som var vetenskapens språk på den tiden. Det var banbrytande, men ledde även till att uppsatserna inte fick någon större spridning utanför Sverige. Endast sex nummer av Dædalus Hyperboreus publicerades mellan 1716 och 1717 (Dessa finns i Tekniska museets samlingar). Anledningen till att tidskriften upphörde var troligtvis brist på pengar. Dessutom var Emanuel Swedenborg upptagen med andra ingenjörsprojekt. Bland annat konstruerade han en rullmaskin för att kunna transportera svenska krigsfartyg landsvägen från Strömstad till Idefjorden.

Swedenborgs vetenskapliga arbeten

Emanuel Swedenborg gav ut ett flertal vetenskapliga skrifter. ”Beskrivning över svenska masugnar och deras blåsningar” kom ut 1717. Den handlade om metoder för järnsmältning samt masugnarnas konstruktion och innehöll många förslag till förbättringar. Hans mest kända naturvetenskapliga verk hette Opera Philosophica et Mineralia. Dess sista två volymer handlade om metallurgi och bearbetning av koppar och järn. Det var dåtidens mest omfattande och detaljerade vetenskapliga verk inom ämnet. Det publicerades 1734.

Banbrytande uppfinningar

Många av Emanuel Swedenborgs idéer var banbrytande. I sina uppsatser beskrev han bland annat en u-båt, en elddriven maskin som kunde användas inom gruvnäringen, ett automatvapen, en vakuumsug och ett universalmusikinstrument. Dessutom studerade han den mänskliga hjärnan och var troligtvis först med att föra fram idén om att vissa områden i hjärnan styr vårt tal och våra rörelser. Ännu ett imponerande exempel är hans utkast till ett flygplan, ”En machine att flyga i wädret” som publicerades år 1716. Emanuel Swedenborgs flygprojekt skilde sig från de som tidigare tagits fram. Dessa utgick från rörliga vingar, det vill säga att man ville härma fåglarnas sätt att flyga. Swedenborgs flygmaskin hade däremot ett fast ovalt plan med ett sittrum under. Vid sittrummet fanns även en propellerlik konstruktion som skulle driva flygplanet framåt.

Prototyp av Flygmaskin

Swedenborgs omvandling

I mitten av 1740-talet började Emanuel Swedenborg få konstiga drömmar och visioner. Han fick ett allt större intresse för andliga och religiösa frågor och bestämde sig för att ägna sig åt teologi och

filosofi. Under resten av sitt liv publicerade han många filosofiska och teologiska verk, tolkade bibliska texter och beskrev sina visioner. Denna omvandling gjorde att hans vetenskapliga insatser blev bortglömda. Det var först under 1900-talet som hans vetenskapliga arbeten återupptäcktes.

Emanuel Swedenborg avled i London 1772, 84 år gammal. Han begravdes i svenska kyrkan i London. År 1908 fördes hans kvarlevor till Sverige och begravdes i Uppsala domkyrka.

Text och research: Alexandra Selivanova

Källor

Althin, Torsten. ”Kring Dædalus hyperboreus 1716-1717”. Dædalus 1958. Stockholm, 1958.

Dunér, David. Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi. Nora, 2004. Emanuel Swedenborg i Tekniska museets samlingar.

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.