Anders Celsius – Temperaturskalan

Anders Celsius var en begåvad svensk astronom. Han grundade Sveriges första astronomiska observatorium i Uppsala 1741 men är mest känd för Celsius-temperaturskalan som används i termometrar i hela världen.

Porträtt av Anders-celsius
Anders Celsius, oljemålning. Bild: Wikimedia Commons, Public Domain

Anders Celsius var astronom och forskare, född i 1701 i Uppsala. Anders Celsius visade tidigt att han var mycket begåvad. När han var tolv år lyckades han lösa alla matematiska problem i en lärobok som användes på universitetet.

Celsius grader

Idag är Anders Celsius mest känd för den 100-gradiga Celsius-temperaturskalan, som används i hela världen (förutom i USA, där man använder Fahrenheit-skalan). Under 1700-talet använde man termometrar flitigt, men det fanns inga vedertagna graderingar. Det var mest temperaturen utomhus som mättes och man använde bland annat temperaturen hos en frisk människa, temperaturen i en djup källare och vattnets fryspunkt som referens.  Två av dåtidens fysiker, Daniel Gabriel Fahrenheit och René Antoine Ferchault de Réaumur, tog fram temperaturskalor. Fahrenheit hade normal kroppstemperatur som referens, som han satte till 96 grader Fahrenheit. Réaumur hade vattnets fryspunkt och kokpunkt som referens. Dessa sattes till 0 och 80 grader. Sammanlagt fanns det drygt 30 olika temperaturskalor i början av 1700-talet. Anders Celsius tog vattnets frys- och kokpunkt vid ett visst lufttryck som referens. Han gjorde många mätningar på olika höjder, eftersom vattnet kokar vid olika temperaturer beroende på lufttrycket. Sedan satte han 0 grader som vattnets kokpunkt och 100 grader som vattnets fryspunkt. Han presenterade sin skala 1742. Efter Anders Celsius död vändes skalan och Celsius-termometern skapades, med 0 grader som vattnets fryspunkt. Enligt vissa var Carl von Linné en av de första som använde Celsius-termometern och föreslog att man skulle vända på skalan.

Celsius som forskare

Celsius blev professor i astronomi vid Uppsala universitet när han var 29 år gammal. Två år senare reste han till Tyskland och sedan vidare till Frankrike och Italien. Resan varade i flera år och Anders Celsius arbetade tillsammans med den tidens mest kända astronomer. Enligt många hade han väldigt lätt för att få kontakt med andra och fick nya vänner i varje stad.

En av Anders Celsius första publikationer var ”Iakttagelser över norrsken i Sverige” som kom ut 1733 och där han beskrev hur norrskenet påverkade kompassen. 1736 följde han med på en expedition till Tornedalen, tillsammans med sex andra astronomer. Expeditionen finansierades av Franska vetenskapsakademin och meningen var att testa den kände vetenskapsmannen Isaac Newtons teori om att jorden inte var helt rund, utan tillplattad vid polerna. Den andra expeditionen åkte till Sydamerika. Det visade sig att en breddgrad (en viss punkts vinkelavstånd från ekvatorn) var längre i norra Sverige än i Sydamerika. Newtons teori stämde. Den långa vistelsen i Tornedalen och arbetet utomhus under vintern förstörde Anders Celsius hälsa och troligtvis bidrog till hans tidiga död i tuberkulos 1744. Anders Celsius grundade Sveriges första astronomiska observatorium i Uppsala 1741 och gjorde många astronomiska observationer. Han såg även till att Sverige gick över från den julianska till den mer exakta gregorianska kalendern.

Text och research: Alexandra Selivanova

Källor

Tore Frängsmyr. Gubben som gräver: människor och miljöer i vetenskapens värld. Stockho lm 1989, s 76 – 88.

Knut Haeger. Att ta tempen. Dædalus Stockholm 1971, s. 55 – 68.

Nationalencyklopedin

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.