Sverige och rymden

Sverige bidrar också till det internationella rymdprogrammet. Rymdbasen Esrange i Kiruna tar emot forskare från hela världen. Där finns även Spaceport Sweden, den europeiska basen för rymdturism. Ett flertal svenska företag utvecklar och tillverkar avancerad rymdutrustning.

Rymdstyrelsen

Sverige skickade upp sin första raket redan 1961. Dagens rymdverksamhet i Sverige är väldigt bred och sker i nära samarbete med industri, universitet och forskning. Ansvaret för forskning och utveckling ligger hos Rymdstyrelsen. Den sköter även internationella kontakter med andra rymdorgan, till exempel den europeiska ESA (European Space Agency).

Rymdbolaget och Esrange

Utveckling och tillverkning av utrustning för svenska rymdprojekt tar SSC (Swedish Space Corporation) hand om. Sedan sänder man upp raketer och forskningsballonger från den svenska rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Kirunas läge gör staden till en perfekt plats för en rymdbas. Det är mörkt under stora delar av året, vilket gör det lättare att studera norrsken och andra rymdfenomen. Dessutom passerar polära satelliter alltid ovanför Kiruna. Forskare från hela världen kommer till Kiruna för att studera klimatförändringar, ozonskiktet och norrsken. Stora obebodda områden runt Kiruna är säkra nedslagsplatser för rymdraketer och forskningsballonger. Dessa ballonger flyger på en höjd mellan 15-54 kilometer och kan ta sig till Alaska på fyra dygn. Vissa ballonger kan vara dubbelt så stora som Globen i Stockholm och kan lyfta upp till två ton.

Sverige har egna telekommunikationssatelliter som kontrolleras från Esrange. Esrange anlitas ofta också för driften av andra länders satelliter. Även den europeiska basen för rymdturism, Spaceport Sweden, har nu etablerats i Kiruna.

Rymdgymnasiet

I Kiruna finns det till och med en gymnasielinje med inriktning på rymden. Studenterna får delta i olika rymdprojekt. Sedan kan de landa på Institutet för rymdfysik, IRF, som bland annat forskar om atmosfären och konstruerar rymdinstrument. Andra studerar vidare på Institutionen för rymdvetenskap vid Luleå tekniska universitet, som utbildar rymdingenjörer och rymdforskare. Flera andra svenska universitet och högskolor har program med rymdanknytning.

Svensk rymdindustri

Svensk industri har utvecklat en del av den nya, avancerade rymdtekniken. De största inom området är RUAG space (fd Saab Space) och Volvo Aero.

RUAG Space tillverkar:

  • datorer till ESA:s egna Arianeraketer
  • antenner och mikrovågselektronik till satelliter
  • separationssystem som frigör satelliten från bärraketen
  • styrsystem för sondraketer, bland annat till NASA.

Volvo Aero tillverkar:

  • turbiner till turbopumparna för flytande väte och syre
  • utloppsmunstycken för raketmotorer bland annat till Arianeraketen.

Text och research: Alexandra Selivanova.

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 7 december 2021.