Svensk datorhistoria – 1950-talet

Den första svenskbyggda datorn BESK stod färdig 1953 och fick en oerhört stor betydelse för svensk IT-historia under de närmaste årtiondena. Året därpå började IBM tillverka världens första massproducerade dator – IBM 650.

Några av de stora delar som BESK bestod av.
Foto: Tekniska museets arkiv

På bilden visas den första svenskbyggda datorn BESK (Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator). Den fyllde ett helt rum i Kungliga Tekniska Högskolans lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm. BESK var i drift där ända fram till 1966 då den skänktes till Tekniska museet.

Den 1 april 1954 invigdes BESK (maskinen stod färdig redan i november 1953), som konstruerats av Matematikmaskinnämnden och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.En kort tid ska den ha varit världens snabbaste datamaskin.

Till vänster på bilden syns manöverbordet, i bakgrunden det magnetiska trumminnet och till höger huvudpanelen bestående av kontrollenhet, Williamsminne och aritmetisk enhet.

Företag och myndigheter kunde hyra maskintid på BESK för att göra sina egna uträkningar. Största kunden var SAAB, som snart byggde en egen BESK-kopia, SARA. I övrigt var Försvaret och Försvarets Radioanstalt (FRA) två stora användare av BESK.

En viktig uppgift var framtagning av väderleksprognoser. Det meteorologiska arbetet på BESK drevs av Flygvapnet under ledning av den världsberömda professorn i meteorologi, Carl-Gustaf Rossby. BESK blev världsledande på väderleksprognoser och under 1954 kunde BESK skriva ut världens första realtidsprognos, följt av 72-timmarsprognoser.

Kontakta sidansvarig

Senast uppdaterad 21 februari 2024.