Svartvit bild på en person som håller flera prover

En samling vaccinprover. Foto: Peter Häll

Vaccin

Vårt immunförsvar skyddar oss mot sjukdomar och infektioner. För att stärka immunförsvaret kan man vaccinera sig. Edward Jenner uppfann det första vaccinet 1796. Han vaccinerade folk mot smittkoppor, en sjukdom som dödade miljoner människor. Med hjälp av vacciner har vi lyckats utrota eller hejda spridningen av många sjukdomar. Mellan 70 och 95 % av befolkningen måste vara vaccinerade mot en viss sjukdom för att den inte ska sprida sig. Vissa barn som vaccinerades mot svininfluensan 2010 fick som biverkning narkolepsi.

Ett vaccin är en ofarlig variant av en farlig sjukdom. När det injiceras i blodet känner kroppen av det främmande ämnet, och immunförsvaret börjar göra antikroppar för att ta kål på det som gör oss sjuka.

Det var den engelske byläkaren Edward Jenner (1749-1823) som la märke till att mjölkerskorna aldrig fick smittkoppor och hörde bönderna säga att man inte kunde få smittkoppor om man haft kokoppor, en ofarlig sjukdom. I maj 1796 ympade Jenner en åttaårig pojke först med kokoppor och sex veckor senare med smittkoppor. Pojken förblev frisk. Jenner publicerade sina upptäckter år 1798. Minnet av kokopporna lever kvar i ordet ”vaccination”, där ”vacca” betyder ”ko” på latin.

I början fanns det ett stort motstånd mot vaccination i Europa, men framgångarna tystnade skeptikerna och gjorde Jenner berömd. I Sverige infördes obligatorisk vaccination mot smittkoppor 1816.

Smittkopparviruset finns kvar…

Smittkoppor var den första smittsamma sjukdomen som utrotades globalt med hjälp av vaccin, vilket skedde 1980. Smittkoppor tros ha dödat nästan 60 miljoner människor i Europa bara under 1700-talet.
Det finns två prov på smittkopparvirus kvar i världen, ett i USA och ett i Ryssland. 1986 bestämde sig Världshälsoorganisationen WHO för att förstöra dem, men beslutet har ännu inte verkställts. En anledning är att man vill ha bättre möjlighet att utveckla nya vacciner mot smittkoppor ifall sjukdomen skulle dyka upp igen.

Vad är ett vaccin och hur tillverkas det?

Ett vaccin kan vara ett virus som försvagats, döda virus eller bakterier eller deras delar. När ett vaccin injiceras i blodet uppfattar vår kropp det som någonting främmande. Immunförsvaret reagerar och bildar proteiner som kallas för antikroppar. Antikroppar binder till det främmande ämnets yta, vilket är en signal för immunförsvaret att förstöra det.

Influensavaccin är ett av de vanligaste vaccinerna vi använder i dag. Eftersom influensaviruset muterar, det vill säga ändrar på sig, väldigt lätt måste man göra en ny version av vaccinet varje år. Vaccintillverkning i stor skala sker i hönsägg — där växer virus fort och hönsäggen är lättillgängliga. Varje år använder man 350 miljoner hönsägg globalt för att tillverka influensavaccin.

Källa

Boken 100 innovationer; 51 – 100 Metallbearbetning – ångmaskinen, förteckning över artikelförfattare och källor på sid 191–204.

Kontakta sidansvarig

Snabbfakta

  • Den engelske läkaren Edward Jenner märkte att de som haft kokoppor inte kunde smittas av smittkoppor. Jenner infekterade 1796 en pojke med kokoppor och sedan med smittkoppor. Pojken förblev frisk.
  • Ordet vaccination kommer från det latinska ordet för kokoppor (vacca = ko).
  • Under 1700-talet dödade smittkoppor 60 miljoner människor i Europa. År 1816 blev det obligatoriskt i Sverige att vaccinera mot smittkoppor.
  • Idag finns många olika vaccin som ger skydd mot en massa farliga sjukdomar.
  • I Sverige är alla vaccinationer frivilliga. De flesta barn vaccineras mot bland annat polio, difteri, kikhosta, stelkramp, mässling, påssjuka och röda hund.

Senast uppdaterad 21 februari 2024.