Telefax

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Telefax för det digitala formatet "grupp 3", en standard som ersatt tidigare analoga telefaxtekniker. Ett papper med information matas genom faxens valsar och avläses av en CCD-skanner med 1728 sensorer på en rad. Varje sensor översätter papprets ljushet till digital information. Normalt skannas 4 linjer per millimeter och en A4-sida resulterar i nära två miljoner mätvärden. Variationerna omvandlas till vitt eller svart. Informationen komprimeras så att den motsvarar längden av svart eller vitt för en linje och överförs binärt via modem över telefonnätet. I mottagaren finns en bläckstråleskrivare som återskapar informationen linje för linje.
Den kombinerade faxen/telefonen från Canon är från tiden kring 1994. Den har använts i Telemuseums pedagogiska verksamhet för överföring av information. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0061812

Publicerad

2022-12-22

Alternativt nummer

  • TeO3314 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48260 - Institutionsintern katalog/lista
  • EWZ 105259 - Tillverkningsnummer

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telegrafi - Telefax (TM S 24.14)

Rubrik

  • Fax-B150
  • H 12099