Hörtelefon

Fotograf:
Fotograf:
Magnettelefon i trä. Belltyp, med fyrkantig stavmagnet.
Efter att A.G. Bell erhållit patent på en telefon 1876 marknadsfördes uppfinningen över världen 1877. Tyska Siemens tog fram en modell av telefon baserat på en magnet, en spole och ett metallmembran. Denna lösning blev förebild för många andra tillverkare, bland dem L.M. Ericsson & Co. Andra, enklare modeller i furu fanns att köpa som byggsatser eller färdiga från till exempel Joseph Lejas varuhus i Stockholm. Från hösten 1877 och några år framåt installerades magnettelefoner parvis. De kunde fungera som internkommunikation i ett hus eller med några hundra meters tråd mellan en verkstad och ett kontor. Omkring 1880 började telefonväxlar inrättas och telefoner med separat mikrofon medan magnettelefonen kunde användas som hörtelefon. Obekant tillverkning, troligen 1870-talets slut.

Identifikationsnummer

TEKS0025563

Publicerad

2019-06-29

Alternativt nummer

  • TEM49576 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM23500 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Magnettelefoner (TM S 24.21)