Anknytningsväxel

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Algin, Ellinor
Fotograf: Algin, Ellinor
Anknytningsväxel med vevomkastare och indikator, för tre dubbelledningar.
Med anknytningsväxeln gick det att ha två eller fler abonnentledningar till samma telefonapparat. När ett samtal kom måste mottagaren välja vilken linje telefonen skulle ansluta till. Det gjordes med en spak eller omkastare på anknytningsväxeln. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001042

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41064 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefonväxlar (TM S 24.27)