Väga och mäta världen

En miniutställning med handplockade föremål ur museets samlingar som handlade om hur människan genom tiderna försökt att förstå sin omvärld genom att mäta den.

Kunskap om avstånd, vinklar och vikt var viktigt när världens sju underverk byggdes och även för vardagslivet. Utställningen Väga och mäta världen tog dig med på en spännande resa tillbaka genom historien.

Mätinstrument har med tiden utvecklats för att mäta allt möjligt. Allt från vanliga termometrar som mäter kroppstemperatur till teodoliter som med hög precision mäter vinklar och vrår både ovan och under jord. Måtten har också varit viktiga för handeln så att den som sålde och köpte en vara gjorde det på rätt sätt. För 200 år sedan var bara personer med särskilt tillstånd som fick tillverka vikter. Med nya upptäckter uppstod också nya behov att mäta. Under 1800-talet utvecklades instrument för att undersöka det osynliga men ändå mätbara som elektricitet och radiovågor.

Här presenterades även Hillis Ströms familjeföretag i Gamla Stan i Stockholm där man tillverkade termometrar fram till 1980-talet. Utställningen Väga och mäta världen visades på Tekniska museet maj – oktober 2010.

Kontakt och mer information

Magdalena Tafvelin Heldner

Magdalena Tafvelin Heldner

Intendent

+46 8 450 56 46

Mejla

Senast uppdaterad 7 december 2021.