Upptäck mattekonsten

Upptäck mattekonsten är en utställning där matematik och konst går hand i hand. För skolan fanns spännande matematiska utmaningar och en lekfull workshop med materialet 4D-frame, som syftade till att stärka det logiska tänkandet hos eleverna.

Utställningen Upptäck mattekonsten ingick i ett forskningsprojekt med syfte att studera effekter på lärande i informella lärandemiljöer. Bland annat förmågan till logiskt tänkande testades före och efter besöket i utställningen. I projektet ingick 300 barn per utställningsställe.

Utställningen var ett samarbete mellan Tekniska museet, Discovery Centre Energy i Estland, Helsinki University Department of Teacher Education, Z(in)oo Science Centre i Lettland och Innovatum Science Center i Trollhättan. Vandringsutställningen visades på Tekniska museet november 2013 – januari 2014.

Kontakt och mer information

Mariana Back

Mariana Back

Intendent

+46 8 450 57 57

Mejla

Senast uppdaterad 7 december 2021.