Textil evolution

En utställning som handlade om textilindustrins spännande utveckling och morgondagens gränsöverskridande textila material. Textil evolution visades på Tekniska museet september 2006 – september 2007.

Textilindustrin har utvecklats från den traditionella produktionen av kläder till en högteknologisk bransch. Utställningen Textil evolution visade den senaste forskningen på textilområdet. Textilier har redan idag fått en ökad roll inom sport, sjukvård, elektronik, arkitektur och miljövård. Morgondagens textila material kommer att ingå i produkter på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Textilforskningen handlar i dag till stor del om att hitta rätt användning inom industrin där både design och speciella textila egenskaper ingår.  Syftet med utställningen var att väcka intresse för och ge nya infallsvinklar på en traditionell bransch där morgondagens produkter finner nya användningsområden och funktioner.

Utställningen var producerad av Borås Textilmuseum i samarbete med Textilhögskolan i Borås.

Senast uppdaterad 7 december 2021.