Södra länken

Utställningen om Södra länken berättade hur Stockholms nya biltunnel kommit till genom att följa arbetet med borrning, sprängning och inredning av en säker och modern biltunnel.

Borrar, stenkross och sprängladdningar från tunnelbygget visades och i modeller av tunneln kunde man uppleva känslan av en tunnelfärd. Södra länken visade hur konstnärer och ingenjörer samarbetat för att ge trafikanterna ökad säkerhet och god komfort.

En biltunnel av den här storleken ställer stora krav på trafiksäkerhet och miljöskydd. Utställningen visade hur skyltning, övervakning och tunnelns utformning har kombinerats för största möjliga säkerhet. Man har lagt ner stor omsorg på den konstnärliga gestaltningen av tunnlarna för att underlätta orienteringen för trafikanterna.

Filmer och bildspel visade det arbete som ligger bakom den nya biltunneln, ett avancerat tekniskt arbete med delvis ny teknik. Man fick följa arbetet med alla installationer, utrymningsvägar, el-utrymmen, pumpstationer och fläktrum som ligger dolda inne i berget under jorden. Utställningen Södra länken visades på Tekniska museet oktober – november 2004.

Senast uppdaterad 7 december 2021.