Nedkalla solkraften

Nedkalla solkraften visades på Tekniska museet april 2003 – augusti 2006 och i utställningen kunde man se hur man på olika sätt drog nytta av solenergin.

Inflödet av solenergi till jorden är ca 10 000 gånger större än mänsklighetens nuvarande användning av fossila bränslen. Mänskligheten skulle alltså kunna få hela sin energiförsörjning från den solenergi som träffar en bråkdel av jordens yta. Solenergi är också ren, säker och uthållig. I en värld där energi är en bristvara, samtidigt som utsläpp av växthusgaser håller på att bli ett allt större globalt problem, riktar allt fler sina blickar mot solen. Solens oerhörda och outtömliga kraft skulle kunna erbjuda en hållbar lösning.

John Ericsson pionjär

Utställningen Nedkalla solkraften tillkom med anledning av 200-årsminnet av John Ericssons födelse och förmedlar hur solenergitekniken utvecklats, från pionjärernas dagar till vår tids moderna solfångare och solceller. Utställningen belyste även morgondagens löftesrika lösningar. Nedkalla solkraften var tänkt att väcka intresse och debatt kring energifrågor i allmänhet och solenergifrågor i synnerhet. Den ska ge kunskaper och visa på svenskt innovativt tänkande.

Redan på 1860-talet sökte den svenskfödde uppfinnaren John Ericsson lösningar på hur solens energi skulle kunna nyttjas. John Ericsson var både ingenjör och visionär och han hade bestämt sig för att ”nedkalla solkraften till mänsklighetens gagn”. Ingen av John Ericssons solmaskiner kom någonsin i produktion, men många skulle efter honom fortsätta att försöka tämja solens kraft.

Bäst i världen

Forskning och utveckling av användandet av solenergi bedrivs allt intensivare med Sverige som ett av föregångsländerna. Forskare vid Ångström Solar Center i Uppsala har det gällande världsrekordet då det gäller verkningsgraden hos så kallade tunnfilmssolceller: 16,6 procent. Med stöd från Energi-

myndigheten mfl planeras idag uppförandet av en pilotfabrik för sådana nya solceller, som kan bli genombrottet för massproducerad ”solel” och en global mångmiljardmarknad.

Kontakt och mer information

Lars Paulsson

Lars Paulsson

Utställningsintendent

+46 8 450 56 81

Mejla

Senast uppdaterad 7 december 2021.