Likt eller unikt

Var går egentligen gränsen mellan tillåten inspiration och otillåtet plagiat? Hur skyddar man sina idéer? Hur skiljer man på original och kopior?

I utställningen lyftes betydelsen av patentskydd, varumärkesskydd, mönsterskydd och upphovsrätt fram. Här uppmärksammades de olika former av skydd som finns och problematiken som omger dem.

Utställningen kom till på gemensamt initiativ av Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd och Tekniska museet. Likt/unikt visades augusti 2008 – 27 januari 2014.

Kontakt och mer information Lars Paulsson

Senast uppdaterad 21 november 2018.