Klimatgreppet

Utställningen handlade om sol, vind och vatten – om hur vi kan använda olika energikällor för att minska påverkan på klimatet. Utställningen Klimatgreppet – en solskenshistoria var producerad av Teknikens hus i Luleå och visades på Tekniska museet från januari till augusti 2006.

Medeltemperaturen på jorden stiger – vad är det som händer med klimatet egentligen? Hur berör det mig och vad kan jag göra för att minska klimatpåverkan? Många av frågorna kring klimatpåverkan är kopplade till hur vi väljer att använda oss av energi.

I utställningen Klimatgreppet ställdes dessa frågor samtidigt som man fick möjlighet att vid olika interaktiva stationer utforska och förstå hur olika energikällor – vatten, vind, bioenergi, sol- och bränsleceller – kan användas.

Utställningen och energitemat på Tekniska museet var ett samarbete mellan Tekniska museet och Energirådgivningen.

Kontakt och mer information

Lars Paulsson

Lars Paulsson

Utställningsintendent

+46 8 450 56 81

Mejla

Senast uppdaterad 7 december 2021.