Montrar med Polhems alfabet i utställningen om Christopher Polhem.

Christopher Polhem – tillbaka till framtiden

Polhemsutställningen visades på Tekniska museet till 1 september 2021.

Utgångspunkten för berättelsen är Christopher Polhem som ung. Ett annat spår är hans egna ord om att vara ”född i fel tid och på fel plats”, där vi beskriver orsakerna till varför hans idéer aldrig fick de genomslag som han hoppats på. Många gånger revolutionerande idéer som idag är världsledande lösningar, men som världen inte var redo för då. Utställningen resonerar också kring frågan om vad Polhem hade ägnat sig åt om han levt idag. Vad hade han sett som vår tids största utmaningar? Vilka hinder finns idag för framsynta innovatörer att genomföra sina idéer?

Utställningen visar unika föremål som Christopher Polhem använde integrerat med vår moderna multimedia och interaktivitet och där ledorden är rörelse, tvärvetenskap, lekfullhet, konst och framtidstro.

Lär dig mer om uppfinnaren Christopher polhem

Kontakta sidansvarig

Lars Paulsson

Lars Paulsson

Utställningsintendent

+46 8 450 56 81

Mejla

Senast uppdaterad 11 januari 2022.