Barn ser på framtiden

En spännande utställning som handlade om framtiden och året 2020. Hur vi kommer leva våra liv? Vad kommer vi att äta för mat? Hur kommer vi att bo? Hur kommer vi att lära oss nya saker i skolan?

Bakgrunden till utställningen Barn ser på framtiden var en tävling som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arrangerade på Internet under vintern 2003. Här fick barn i åldrarna 10–12 år svara på frågor om vad de har för tankar om framtiden, inom områden som hem, arbete, skola, mat, transporter, kommunikation, energi och miljö. Ett urval av alla svar blev stationerna i utställningen.

Flera stationer var interaktiva med spännande ljud- och bildupplevelser. Vill du resa i tiden? Då fick du kliva in i tidsmaskinen. Där kunde man välja mellan tre olika resmål, två resor tillbaka i tiden och en in i framtiden. I inlärningsautomaten förmedlades undervisningen i ljud och bild genom en torkhuv, samtidigt som man satt i ett bilsäte. I utställningens lounge kunde man koppla av. Här fanns sköna rissäckar och serietidningar från 1980-talet med science fiction-berättelser.

Utställningens syfte var att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap. Den var även tänkt att kunna vara en utgångspunkt för en diskussion om framtidsfrågor. Barn ser på framtiden var en vandringsutställning, som under två år visades på olika platser runt om i Sverige. Utställningen var producerad av Tekniska museet med stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och Vetenskapsrådet. Barn ser på framtiden visades på Tekniska museet september 2003 – augusti 2004.

Senast uppdaterad 7 december 2021.