Antarktis – det är coolt!

I utställningen kunde man ta del av forskningen på Antarktis, denna den kallaste, torraste och blåsigaste av jordens kontinenter. Antarktis visades under sommaren 2005 på Tekniska museet i samband med en internationell konferens om Antarktis.

Antarktis är ogästvänlig och nästan helt otillgänglig för oss. I utställningen kunde man ta del av den forskning som pågår där. Man kunde bland annat se en isborrkärna som kom hela vägen från Antarktis. Här visades också instrument av den typ som göms djupt inne i den antarktiska isen för att detektera kosmisk strålning. En detaljerad modell av den svenska forskningsstationen Wasa presenterades också i utställningen.

Utställningen innehöll många aktiva moment där man kunde söka svar på frågor om det kalla området i söder. Väl inne i utställningen vandrade man rakt in i ett snövitt polarområde. Det rådde ingen vinterkyla här men kunde ändå låna kläder från polarforskningsteamet och ta en bild av sig själv med forskningsstationen Wasa i bakgrunden. Bilden kunde man skicka via e-post till en vän med en uppmaning att komma till Antarktisutställningen och prova själv.

I en frysbox i utställningen förvarades is från Antarktis. Det var borrkärnor där klimatforskare kan utläsa hur klimatet på jorden förändras genom tiderna. I utställningen visades också forskningsinstrument och forskningsresultat. Många vackra bilder berättade om miljön och om hur människor lever och arbetar i Antarktis.

Senast uppdaterad 7 december 2021.