Kopplingar till läroplanen för Robotteknik, åk 7-9

Kopplingar till läroplanen för årskurs 7 – 9 i ämnet teknik för skolprogrammet Robotteknik för skolan.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

 • Eleverna får tillfälle att träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
 • Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter.
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av elektronik.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven kan underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Dessutom kan eleven föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Senast uppdaterad 7 december 2021.