Kopplingar till läroplanen för Mecka, åk 4–6

Kopplingar till läroplanen (LGR 11) och skolprogrammet Mecka med ljud för årskurs 4–6 i grundskolan i ämnena teknik och fysik.

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera ljudtekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med ljudteknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika tekniklösningar för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur det har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar som utnyttjar komponenter och konstruktioner för att åstadkomma/använda ljud, ex högtalaren.
 • Hur elektronik, material och form samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala kring ljudteknik.
 • Olika sätt att hushålla med energi kopplat till återbruk.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället baserat på ljud och ljudteknik. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur ljudtekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika lösningar där ljudteknik används.

Kunskapskrav

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på ljudtekniska lösningar i vardagen.
 • Eleven kan ge exempel på några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att pröva möjliga idéer till lösningar och utforma fysiska modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och texter där intentionen i arbetet är synliggjord.
 • Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur ljudteknik förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Fysik

Förmågor

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ljud.
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället kopplat till ljud.

Centralt innehåll

 • Magneters egenskaper och användning inom ljudteknik.
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Enkla systematiska undersökningar av ljudtekniska lösningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument kopplat till ljudvågor och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller och enkla skriftliga rapporter.

Kunskapskrav

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör teknik, miljö och samhälle kopplat till ljud.
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och i arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då underbyggda resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar.
 • Eleven har kunskaper om ljudvågor och magnetism, och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp.
 • I underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter och ljud kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter gällande ljudvågor och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Senast uppdaterad 7 december 2021.