Kopplingar till läroplanen för Hjärngympa, åk 7-9

Tillbaka till skolprogrammet

Teknik

Förmågor

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning och förslag till lösningar.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Matematik

Förmågor

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

 • Geometriska objekt och deras egenskaper samt avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden.

Kunskapskrav

 • Eleven kan lösa olika problem genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Biologi

Förmågor

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör hjärnan och våra sinnen.

Centralt innehåll

 • Hur hjärnan påverkas av t ex sömn, kost, motion och miljö.
 • Hjärnans uppbyggnad och funktion kopplat till problemlösning.

Kunskapskrav

 • Eleven kan föra underbyggda resonemang om hälsa och visar på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Senast uppdaterad 7 december 2021.