Kopplingar till läroplanen för 100 innovationer, åk 1-3

Kopplingar till läroplanen för årskurs 1 – 3 i ämnet teknik för skolprogrammet 100 innovationer.

Tillbaka till skolprogrammet

Förmågor

  • Eleverna ges möjlighet att träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
  • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
  • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Senast uppdaterad 7 december 2021.