barkträd och en liten genomskinlig bubbla som skymtas i bakgrunden.

Räcker skogen till?

2024-09-22
Sön: kl. 16.00-17.30
Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården. Buss 69 till Museiparken

Skogen har länge varit en plats för både naturupplevelser och intensiva debatter. Idag står den i centrum för konflikter mellan innovation, ekonomisk tillväxt, miljö, klimat, kultur och rekreation. Höstens TALBAR modereras av författare och vetenskapsjournalist Karin Bojs. Den 22 september fokuserar vi på konflikterna mellan de olika krav och önskemål som vi har på skogen och kan konstatera att – skogen räcker inte till allt och alla! 

Skogen har alltid varit en arena för olika politiska åsikter, värderingar och rättigheter. Dagens konflikt mellan innovation, tillväxt, miljö, klimat, kultur och rekreation är flera. Där någon vill jaga, bedriva renskötsel eller plocka bär räknar någon annan på ekonomisk vinst genom avverkning. En annan konflikt handlar om att låta skogen stå för att binda kol medan den växer medan andra anser det vara bäst att bruka skogen och att kolet binds som mest effektivt i träprodukter. 

Skogens olika intressenter menar att deras användning är den rätta, ofta med starka och goda åsikter, där forskningsresultat kan belägga respektive argument. 

Samtalen modereras av vetenskapsjournalisten Karin Bojs och kommer att kretsa runt olika frågeställningar där paneldeltagarna får ge sina unika perspektiv. 

Deltar i samtalet

Samtalet modereras av Karin Bojs. Karin är är författare, vetenskapsjournalist och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Hon har fått en rad stora priser för sitt arbete och hennes böcker är översatta till 17 språk. Hon äger och förvaltar en liten skogsfastighet i Sörmland. 

  • Lisa Röstlund är reporter på Dagens Nyheter, som tidigare granskat bland annat Lundin Oil och konsulter på Karolinska. Sedan flera år tillbaka har hon grävt i den svenska skogsnäringen och tilldelades Guldspaden 2022 för sin bok Skogslandet.
  • Anja Fjellgren Walkeapää är renskötare, jägmästare och konsult på Renskog. Anja arbetar helst med sina renar i Mittådalens sameby, men med en bakgrund som jägmästare och renskötselspecialist på Skogsstyrelsen, kan hon inte låta bli att engagera sig i skogsfrågor. Idag driver hon företaget Renskog, som arbetar för att minska gapet mellan vad skogsbruket faktiskt gör och vad det bör göra i förhållande till renskötseln.
  • Magnus Kindbom är Chef för LRF Skogsägarna som arbetar med näringspolitiska frågor för skogsägare. Magnus har lång erfarenhet av skogspolitik i Sverige och EU. LRF Skogsägarna representerar över 110 000 medlemmar i samarbete med Norra Skog, Mellanskog och Södra.

[TALBAR]

I samband med utställningen Skogen presenterar Tekniska museet en tillhörande programserie på tre tillfällen som avser fördjupa de frågor som utställningen väcker. Frågor om rättigheter, ägande, värde och innovation uppmärksammas. Programmet kommer att vända och vrida på skogens olika aspekter; de biologiska, de sociala, de ekonomiska, så också de andliga. 

Tid och datum

När: 22 september.
Tid: 16.00 – 17.30.

Senast uppdaterad 5 juli 2024.