Ljudets utveckling

Jakten på det perfekta ljudet har pågått i mer än 130 år med en otrolig teknikutveckling. Här får du en inblick i audiohistoriens framgångar genom åren fram till nutid.

Äldre-kassettbandspelare

Speldosor

De äldsta speldosorna kom under 1700-talets slut. De flesta tillverkades i Schweiz av hantverkare som hemarbete. Ett fjäderverk drev runt en cylinder på vilken ett antal metallpiggar var fästade. Dessa knäppte på olika långa metalltungor vilka gav ifrån sig olika toner. Cylindern kunde skjutas i sidled för ett nytt stycke och man kunde välja upp till tolv olika musikstycken på de mer sofistikerade modellerna.

På 1810-talet blev de mycket populära. Fram till 1860-talet monterades de in i enkla trälådor som förstärkte klangen. På 1870-talet började lådorna oftare smyckas med utsirningar och intarsia på locket och dyrare speldosor hade ibland även ett klockspel. Det fanns också en möjlighet att byta cylindrar på de mer exklusiva.

Musiken var avsnitt ur klassiska verk, valser, polkor eller marscher som var dåtidens populärmusik.

Fonografen

När fonografen lanserades 1877 gick det plötsligt att spela in ljud för att sedan kunna återuppspela detta ljud igen. Ännu var det inspelade ljudet inte särskilt bra, men uppfinningen satte igång en utveckling som fortfarande pågår.

På fonografen spelades ljudet in på en rulle som snurrade med konstant hastighet. På rullen graverades ljudspåret in med en nål som var fäst vid ett membran. Membranet vibrerade i takt med de ljudvågor som träffar det. Ljudvågorna förstärktes genom en tratt som man pratade eller spelade i.

Ljudåtergivningen var dålig men trots detta växte intresset för musikunderhållning, såväl i hemmen som på caféer och i samlingslokaler eller biograffoajéer. In- och avspelningsapparaterna utvecklades ständigt under 1890-talet och början på 1900-talet.

Fonografer tillverkades och såldes till slutet av 1910-talet men då hade grammofonen helt tagit över marknaden.

Grammofonen

Grammofonen uppfanns av Emile Berliner 1887 och kom sedan att bli den dominerande musikspelaren fram till att CD-spelaren gick om i antal sålda skivor 1991.

En grammofon har en skiva som ljudmedium. Ljudvågorna registreras i en fåra som rör sig i sidled, med konstant djup. I jämförelse med rullarna till en fonograf fanns nu möjlighet till en bättre ljudåtergivning men nackdelen var att man inte längre själv kunde göra inspelningar.

Trådspelare

En teknik att bevara inspelat ljud på var med magnetiska ståltrådar som spelas i så kallade trådspelare. På 1890-talet provade den danske teleingenjören Valdemar Poulsen att spela in ljud på en magnetiserad ståltråd och utvecklade denna teknik till Telegrafonen. Den äldsta bevarade inspelningen gjordes år 1900. Telegrafonen användes som telefonsvarare och diktafon men fick ingen större framgång.

Tyskarna Ludwig Blattner och Kurt Stille förbättrade Poulsens konstruktion. Istället för tråd användes ett stålband. Stålbandspelaren utvecklades från 1930 av tyska Lorentz. De användes bland annat av svenska Radiotjänst för att spela in radioprogram.

1945 kom de första trådspelarna till Sverige. Bärbara mindre trådspelare användes som diktafoner på kontor, i domstolar och av polisen som använde dem vid förhör. Luxors Magnefon, som tillverkades från 1949, var den vanligaste i Sverige vid den här tiden. Trådspelaren byggdes även in i lyxiga radiogrammofoner av ett flertal tillverkare.

Vid början av 1950-talet började dock försäljningen avta. Bandspelaren tog över.

Bandspelaren

Bandspelaren har en historia som går tillbaka till 1930-talet men började bli vanlig i hemmen under 1950- och 1960-talen. Kassettbandet blev inte populärt förrän på 1970-talet. Holländska Philips utformade 1963 den standardkassett som används än idag men det dröjde till 1970-talets mitt innan ljudkvaliteten blev tillräckligt bra. 1984 såldes för första gången fler inspelade kassetter än grammofonskivor.

Cd-spelaren

Med CD:n, som lanserades i början av 1980-talet blev det inspelade ljudet digitalt.

CD betyder digital kompaktskiva; Compact Disc. CD:n utvecklades mellan 1974 och 1983 av de ledande tillverkarna inom grammofonindustrin. Holländska Philips och japanska Sony standardiserade måtten och inspelningsförfarandet. CD-skivan har en diameter på 12 cm med en speltid på 74 minuter och snurrar i 250 varv per minut.

Vid tillverkning registreras det digitala ljudet i form av en rad fördjupningar i ett spiralspår. Vid avspelning läses informationen av med en halvledarlaser. Överst läggs ett genomskinligt plastskikt på skivan vilket gör den hållbar och enkel att hantera.

I Europa och Japan fanns CD-tekniken att köpa från hösten 1982, ett år senare i USA. I Sverige skedde genombrottet 1984.

På en vanlig CD kan man inte spela in själv. Den inspelningsbara CD-skivan, CDr, fanns i handeln från 1988. Man kan spela in på en så kallad Minidisc, MD, en skiva med sju cm diameter. MD utvecklades av Sony och kom till Sverige 1992. Färdiginspelade sju centimeters MD fanns en tid, i en andra generation från 1997 med 6,4 cm diameter för 74 minuters egen inspelning.

1991 såldes fler CD än grammofonskivor. 2002 såldes knappt 60 000 LP-skivor och 23,6 miljoner CD-skivor i Sverige.

MP3

MP3-formatet utvecklades främst av Karlheinz Brandenburg, chef för digital medieteknik vid Fraunhofer IIS Institute. Förkortningen MP3 står för ”Moving Picture Experts Group, Audio Layer 3”. Det är ett sätt att komprimera digitala ljudfiler som kan bevaras på minneskort eller hårddisk.

Streamad musik

Spotify grundades i april 2006 av entreprenörerna Daniel Ek och Martin Lorentzon som en ny sorts lösning för att försöka komma till rätta med det omfattande problemet med fildelning som hotade branschernas minskade försäljningsintäkter. Tekniken kallas on-demand streaming och bygger på formatet Ogg Vorbis istället för MP3. Tjänsten går ut på att man istället för att hantera filerna själv, som med MP3, skapar ett konto hos Spotify som i samarbete med skivbolagen och artisterna tillhandahåller musiken och spelar upp den från Spotifys servrar.

Spotifys verksamhet och omsättning har varit en riktig framgångssaga. År 2008 omsatte bolaget 725 000 kronor, året där på var den siffran 90 miljoner med en vinst på 14 miljoner. 8 mars 2011 hade de en miljon betalande prenumeranter, vilket gjorde tjänsten till världens största musikbetaltjänst.

Milstolpar i ljudets utveckling

Här kan du se några viktiga årtal i historien om inspelning och återuppspelning av ljud, innan streamande tjänster gjorde sitt intåg.

Kontakta sidansvarig

Peter Du Rietz

Peter Du Rietz

Intendent

+46 8 450 56 65

Mejla

Senast uppdaterad 7 december 2021.