Bildtelefon

Fotograf: Häll, Peter
Fotograf: Häll, Peter
Kontrollenhet för bildtelefon bestående av Ericovox på underställ. Högtalande telefonapparat Ericovox för AT-system, huvudapparat, anknytning till abonnentväxel och sidoapparat, sammanbyggd med kontrollenhet för bildtelefon. Bordsmodell av grå termoplast med fingerskiva, inbyggd högtalare och mikrofon, lampa i apparatsockeln som visar när telefonen är i talläge och tre tryckknappar för inkoppling av linjen, justering av högtalarvolymen och temporär avstängning av mikrofonen. Ericovox saknar mikrotelefon och används alltid tillsammans med en vanlig mikrotelefonförsedd apparat, vanligtvis en Ericofon.
Använd vid världens första satellitöverföring med bildtelefon över Atlanten mellan Sverige och USA 1971.

Identifikationsnummer

TEKS0047467

Publicerad

2016-03-21

Alternativt nummer

  • TeO2499 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM44196 - Institutionsintern katalog/lista
  • 25 - Tillverkningsnummer

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Telefoni - Telefoner med fingerskiva (TM S 24.23)

Rubrik

  • Ericovox
  • Ue 2175