Skylt

Fotograf:
Fotograf: Okänd
Vit emaljskylt med text: STOCKHOLMS - TELEFON
Stockholmstelefon var en operatör inom 7 mils radie från Stockholm. Från 1918 ingick bolagets nät i Telegrafverkets Rikstelefonnät. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0004381

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM44481 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Teleföremål, övrigt (TM S 24.6)