Skylt

Fotograf: Okänd
Emalj, vit med blå text: TELEGRAFSTATION.
De första telegrafstationerna låg centralt placerade i städer men också i mindre hus på landsbygden. En skylt gjorde det lätt för kunderna att hitta till stationen när de ville lämna in ett telegram. Föremålet tillhör den samling från Telemuseum som skänktes av TeliaSonera AB till Tekniska Museet 2010.

Identifikationsnummer

TEKS0001589

Publicerad

2016-03-16

Alternativt nummer

  • TeM41617 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Teleföremål, övrigt (TM S 24.6)