Övergivna platser

Runtom i landet finns det mängder av övergivna platser: verkstäder, industrier, bostäder, bensinstationer och semesterbyar. I utställningen visade Jan Jörnmark i sina bilder hur globaliseringen och den snabbt växande digitala tekniken har påverkat Sverige på kort tid.

Efter andra världskriget hade Sverige en lång tillväxtperiod. De gamla basindustrierna med bland annat varv, sågverk, sockerbruk dominerade bruksorterna och var viktiga för vår ekonomi. Men den världsomspännande ekonomin med billiga råvaror och billig arbetskraft konkurrerade ut de gamla företagen som blev rationaliserade, utflyttade eller nedlagda. I industribygderna kan man idag se tomma industrilokaler, bostäder och folkparker; spår av ett försvunnet samhälle. Varför dör vissa platser ut och vittrar bort medan andra växer i rekordfart?

Till stor del är det den nya tekniken, mikroelektroniken, som ligger bakom förändringen. Och det går fort. Den som inte hänger med när kassaregister, kameror, tidningar, bilkartor m.m digitaliseras går under. Industri efter industri slås ut och hela landskapsbilden förändras på grund av den digitala tekniken.

Ett nytt samhälle växer fram

Ett annat samhälle växer fram där mindre än en sjättedel arbetar i de så kallade basnäringarna. Samtidigt ökar den digitala informationen lavinartat och varor omsätts i en allt snabbare takt i en globaliserad ekonomi. Och det är i storstäderna detta sker. Här finns en marknad och både kreativitet och nyskapande för att klara omvandlingen.

Utställningen beskrev utvecklingen från bruk till storstad med ett 100-tal av Jan Jörnmarks suggestiva bilder och visades på Tekniska museet februari – augusti 2010.

Senast uppdaterad 7 december 2021.