Ferrum – Svenskt järn och stål

Järn har framställts Sverige i minst 2 500 år och har i alla tider varit av stor betydelse landets ekonomi. Ferrum var en utställning om hur man bröt järnmalm och arbetade i smedjan förr i tiden.

De första ugnarna

Järnhanteringens historia inleds i Sverige ca 500 f kr. Under många århundraden framställdes järn av myrmalm, sjömalm och järnhaltig jord i enkla s k blästerugnar. Resultatet från en sådan ugn var ett järn med låg kolhalt, som direkt kunde smidas ut till t ex ett spadblad, lieblad eller en kniv. Blästerugnar användes i vissa delar av Sverige så sent som i slutet av 1800-talet. Då hade de sedan länge ersatts av större och betydligt effektivare ugnar.

Lancashiresmedjan

I Lancashiresmedjan, från mitten av 1800-talet, upplever man hur arbetet gick till vid härden och man kan se verktygens enorma dimensioner. Den stora hammaren i smedjan får kraft från ett vattenhjul som man kan ana i bakgrunden. Slutprodukten från smedjan kallas för stångjärn – ett halvfabrikat som bearbetades vidare till olika produkter.

Visades på Tekniska museet till och med 18 maj 2014.

Senast uppdaterad 9 januari 2024.