talande webb

Avtalets parter Avtal om Talande Webb mellan Funka Nu AB och Tekniska museet. Talande webb Talande Webb är ett uppläsande hjälpmedel som är gratis för användaren. Talande Webb är en produkt som tagits fram och ägs av Texthelp Systems. Funka är exklusiv återförsäljare i Sverige. Funka står för all support – på svenska – i Sverige. Målgrupp • Personer med läs- och skrivsvårigheter (ca 1 miljon individer i Sverige) • Personer med annat modersmål är svenska (ca 1,5 miljoner) • Personer över 65 år (ca 1,5 miljoner) • Personer med synnedsättning (ca 175 000) • Personer med inlärnings- och kognitionsproblem (ca 400 000) • Personer som inte trivs med att läsa på skärm Observera att Talande Webb inte är till för blinda. Blinda och gravt synskadade har helt andra stödbehov och får hjälpmedel av staten. Det finns ca 15 000 helt blinda i Sverige. Majoriteten av dessa är över 75 år. Talande Webb har en betydligt större målgrupp. Talande webb är gratis för användaren och har många fördelar • ett hjälpmedel, inte en lyssnafunktion • det ord som läses upp markeras och ger läsaren visuellt stöd • individuella inställningar av hastighet och utseende • enkel att använda • fungerar likadant på alla anslutna webbplatser • läser html, pdf och word • kan förstora text Så funkar det för besökaren: Talande Webb aktiveras genom att klicka på en aktiveringslänk som förslagsvis ligger i sidhuvudet. Användaren kan även spara ett bokmärke av Talande Webb som gör att det aktiveras automatiskt på sidor som är anslutna till hjälpmedlet. Därefter kan besökaren göra egna inställningar av färg, hastighet, läsmarkering osv för att ge stöd åt uppläsningen. Inställningarna sparas till nästa besök.

Senast uppdaterad 7 december 2021.