Trivselregler

Efter du har bokat ditt skolbesök till museet så är det dags att se över trivselreglerna med din klass. När ni kommer till museet lämnar ni över signerat kopia av trivselreglerna.

Vi rekommenderar att minst en medföljande vuxen per 10 elever. Tänk på att lärare eller andra medföljande vuxna går in gratis till muséet.

Ladda ned och skriv ut våra trivselregler (svenska)

Download and print our terms and condition (english)

Senast uppdaterad 21 februari 2024.