Skog

Make IT wild

I dessa övningar kan du och din klass utforska samband mellan klimat och skog, skogens betydelse för oss och vår hälsa samt uppleva skogen med alla sinnen! Passar för årskurs 4-6 och 7-9.

Maker tour  är ett undervisningskoncept som gör det enkelt för dig som lärare att öka dina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet innehåller utmaningar som elever genomför under lektionstid samt en maker-buss som besöker skolan och undervisar både elever och lärare i programmering.

Även om du inte deltar i projektet och får besök av vår maker-buss, så kan du använda utmaningarna!

Utmaning 1: Äventyret i det vilda (3,54 MB)
Den första utmaningen handlar om skogen generellt, förutsättningen för liv och hur klimat och  skog hänger ihop. Bland annat får ni testa att få något att växa – graffiti style!

Utmaning 2: Fri och frisk i skogen (5 MB)
Den andra utmaningen handlar om sambandet mellan hälsa och skog. Det är faktiskt bevisat att vi mår bra av att vistas i skogen!

Konceptet är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kronoberg och Tillväxtverket.

Make IT Wild-experiment

Här testar Make IT Wilds ambassadörer Mattheus och Tuva att göra egna minivärldar.

Forskning visar att det är bra för oss människor att vistas i skogen. I den här filmen kan ni inspireras av ett riktigt härligt skogsbad.

På Mot nya höjders Youtube-kanal hittar du fler filmer.

Senast uppdaterad 24 juli 2023.