Barn och pedagog jobbar med programmering

Maker Tour – programmering i skolan

Tekniska museet besöker mellanstadieskolor i utsatta områden i Stockholm för att inspirera, lära ut och stärka den digitala kompetensen – helt kostnadsfritt. Lärarfortbildningar, workshops i skolan och på museet, tävlingar samt gratis lovverksamhet är några av aktiviteterna som ingår i det tre veckor långa utbildningspaketet.

Med hjälp av en inredd chockrosa programmeringsbuss kommer pedagoger från Tekniska museet på besök till skolan för att inspirera, lära ut och stärka den digitala kompetensen hos både elever och lärare. Även workshops på museet ingår i utbildningen liksom transport till och från museet.

I filmen nedanför får du ett smakprov på hur det går till. Klicka på play-ikonen för att starta filmen.

Verksamheten pågår under tre år med start hösten 2017.

Våren 2018 är fullbokad – anmäl intresse till kommande utbildningar redan idag genom att mejla en intresseanmälan med information om:

 • Skolans namn och ort (tillhör din skola ett utsatt område? Se lista längst ned under visa mer)
 • Namn och telefonnummer till kontaktperson
 • Förslag på period när ni vill genomföra projektet (termin/månad)
 • Antal klasser som ni vill ska delta, samt vilka årskurser
 • Ungefär antal elever i varje klass
 • Uppskattad resväg med bil till skolan från Tekniska museet.

Upplägg – så här går det till

Maker Tour – programmering för skolan syftar till att på ett lekfullt sätt skapa förståelse för datorer, programmering samt att lära sig att använda tekniken för att lösa problem. Det är kostnadsfritt för de skolor som antas till utbildningen att delta.

För klassen handlar det om att avsätta tid till lärarfortbildning, arbete med ett förberedande material i klassrummet, workshops med museets pedagoger på skolan och besök på Tekniska museet under totalt cirka tre veckor.

Pedagogiskt innehåll

 • Lärarfortbildning för klassens ansvarspedagog samt för de ämnespedagoger som deltar i projektet.
 • Två workshops i skolan som leds av museipedagoger.
 • En workshop på Tekniska museet som leds av museipedagoger.

I projektet ingår även:

 • Gratis transport till Tekniska museet via chartrade bussar.
 • Erbjudande till eleverna om att deltaga i museets lovverksamhet under terminerna.
 • Möjlighet för skolan att delta i en spelprogrammeringstävling som Tekniska museet arrangerar för deltagande klasser inom projektet.
 • Förslag på lektionsinnehåll till lärare för fortsatt arbete med programmering.

Utbildningens olika moment

Intensiv lärarfortbildning

Projektet startar med en intensivkurs under tre timmar i grundläggande programmering/datalogi där lärarna får bli bekanta med de programmeringsverktyg som eleverna kommer att arbeta med under projektets gång.

Vi kommer även att introducera en enkel analog programmeringslek som handlar om att träna problemlösning och att ge instruktioner. Denna övning kommer lärarna sedan att göra tillsammans med sina elever.

Den intensiva lärarfortbildningen vänder sig till klassens ansvarspedagoger och de ämnespedagoger som deltar i projektet.

För att få en så bra start som möjligt i projektet, är det viktigt att lärarna innan det första tillfället med museipedagogerna, har avsatt tid för att genomföra programmeringsleken med eleverna.

Workshop 1

Vid det första besöket på skolan kommer vi att bygga vidare på den förberedande programmeringsleken. Tyngdpunkten i workshop 1, handlar om att träna förmågan att översätta mänskliga instruktioner till ett program som en maskin/dator kan förstå.

Under den första workshopen kommer vi också att introducera en vidareutveckling av programmeringsleken som vi vill att eleverna ska ha genomfört innan nästa möte med museipedagogerna.

Workshop 2

Under andra workshopen, som innebär ett besök på Tekniska museet, kommer vi att arbeta vidare med maskininstruktioner. Vi kommer att introducera vanliga begrepp som förekommer inom programmering, till exempel hur en kan få roboten att automatiskt repetera en instruktion och hur en kan sätta upp villkor som styr instruktioner. Vi kommer också att gå igenom sensorteknik och hur en kan få en robot att bete sig på olika sätt genom input från sensorer.

Under besöket på Tekniska museet kommer eleverna även att få möjlighet att besöka science center-utställningen MegaMind och arbeta i grupp med olika uppdrag på tema hjärnan, lärandet och innovationer.

Workshop 3

I vårt avslutande möte på skolan kommer eleverna att introduceras till hur de med sina nyvunna programmeringskunskaper kan konstruera egna spel. Vi kommer att med hjälp av ett kretskort bygga en egen kontroll till det egenhändigt producerade spelet.

Transporter

Tekniska museet står för alla transporter i samband med besöket på Tekniska Museet. När skolan/klassen bestämmer sig för att delta kommer vi överens om en tid för hämtning och lämning av elever och lärare från och till skolan. Bokningen av bussarna sker genom museet.

Programmeringstävling (valfritt)

Elever som deltar i ”MakerTour – programmering i skolan” kommer att erbjudas möjlighet att vara med i en tävling. Tanken är att eleverna ska fortsätta att träna och använda de kunskaper som de har fått under samarbetet med Tekniska museet.

Tävlingsmomentet består av en utmaning som ska lösas med hjälp av digitala verktyg och kommer att exponeras via sociala medier. Museet kommer att förse skolorna med tävlingsmaterial, till exempel en robot, ett kretskort eller en byggsats. Introduktionen till tävlingsmomentet sker under första besöket på skolan och ett vinnande bidrag utses varje termin.

Att delta i tävlingen är ett utmärkt sätt för eleverna att fortsätta med programmering i skolan, och att arbeta i enlighet med den reviderade läroplanen som träder i kraft under 2018.

Lovverksamhet (på elevernas fritid)

De elever som deltar i projektet kommer att erbjudas att kostnadsfritt delta i någon av våra lovkurser i programmering. Om intresset för att delta är större än antalet platser vi kan erbjuda så kommer en utlottning av platserna att ske. Ladda ner mer information:

Områden som omfattas av utbildningspaketet

 • Alby/Fittja, Botkyrka
 • Brandbergen, Haninge
 • Bredäng, Stockholm
 • Edsberg, Sollentuna
 • Finnsta, Upplands Väsby
 • Hagsätra/Rågsved, Stockholm
 • Hallunda/Norsborg, Botkyrka
 • Husby, Stockholm
 • Hässelby/Vällingby, Stockholm
 • Jordbro, Haninge
 • Rinkeby/Tensta, Stockholm
 • Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg
 • Skogås, Huddinge
 • Smedby, Upplands Väsby
 • Sångvägen, Järfälla
 • Termovägen, Järfälla
 • Tureberg, Sollentuna
 • Vårby, Huddinge
 • Vårberg, Stockholm
 • Älvsjö/Solberga, Stockholm
 • Östberga, Stockholm

Projektet bedrivs i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Visa mer

Kontakt och mer information

Jenny Carlsson

Pedagog

+ 46 8 450 57 52

Mejla

Senast uppdaterad 14 december 2017.