Mobiltelefon

Fotograf: Sundell, Per
Fotograf: Sundell, Per
Mobiltelefon Bosch typ CarTel SC 2G1 för GSM med laddare för cigarrettändaruttag.
Tyska Bosch tog fram denna mobil baserad på Motorolas modell International 5200. Den skiljer sig från Motorola genom att den inte har en lucka som skyddar knappsatsen. Bosch sålde mobildivisionen till Siemens år 2000.

Identifikationsnummer

TEKS0061845

Publicerad

2022-12-23

Alternativt nummer

  • TEO3708 - Tidigare använt inom den egna institutionen
  • TM48280 - Institutionsintern katalog/lista

Klassifikation

  • TM Samling - Teliasamlingen (föremål) - Mobiltelefoni - GSM (TM S 24.72)

Rubrik

  • Bosch Cartel
  • SC 2G1